Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1.Rekisteriseloste

   Henkilötietolaki (523/1999, 10§ ja 24§)

2.Rekisterin pitäjä

   Adega Oy, y-tunnus: 2341451-3

   Tukkisillankuja 2, 00700 Helsinki

   adega@adega.fi

3.Rekisteriasioista vastaava

   Adega Oy, y-tunnus: 2341451-3

   Marja Turunen

   +358 50 566 6816

   adega@adega.fi

4.Rekisterin nimi

   Adegan verkkokaupan asiakasrekisteri

5.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

    Adegan verkkokaupan asiakasrekisterin henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen sekä asiakassuhteeseen liittyvään tiedottamiseen.

6.Rekisterin tietosisältö

   Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

7.Säännönmukaiset tietolähteet

   Rekisteriin tallentuvat asiakkaista ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa rekisteröityessään verkkokaupan asiakkaaksi

8.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen luovutukset EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

   Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9.Rekisterin suojauksen periaatteet

   Adegan verkkokaupan asiakkaiden tiedot on tallennettu järjestelmään, johon sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

   Järjestelmä on myös suojattu palomuurein. Järjestelmää tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain tietyt ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

   Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukitussa ja vartioidussa tilassa.

10.Rekisteröidyn kielto-oikeus

     Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

11.Rekisteröidyn tarkastusoikeus

     Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.

     Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12.Tiedon korjaaminen

     Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa ja täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.